• Snel een kwalitatief goed onderzoek

AD(H)D

Behandeling van ADHD en ADD

 

ADHD / ADD is een neurologische aandoening die bij ongeveer 3-5% van de kinderen, jeugdigen en volwassenen voorkomt en die voornamelijk wordt gekenmerkt door aandacht en concentratieproblemen, zowel innerlijke als uiterlijke onrust en verbale/motorische impulsiviteit. Deze kenmerken worden veroorzaakt door een defect van het zogenaamde filter in de informatieverwerking, waardoor deze mensen veel meer prikkels binnenkrijgen dan mensen zonder AD(H)D. De problemen die als gevolg hiervan ondervonden worden hangen af van de leeftijd, het geslacht, de omgeving, het karakter, de levensfase en de intelligentie van degene met AD(H)D en kunnen dus fors wisselen per persoon en over tijd.

 

Hoewel er heel veel over AD(H)D bekend is in de (sociale) media, doen ook ontzettend veel fabels de ronde, met alle gevolgen van dien. Eén van de grootste problemen wordt juist veroorzaakt door een gebrek aan kennis met als gevolg onbegrip bij mensen met AD(H)D zelf én hun omgeving. Behandeling kan altijd uitkomst bieden, zelfs bij degene die zeggen veel te weten over AD(H)D!

 

VINK Psychologisch Centrum biedt de volgende behandelingen aan bij AD(H)D:

 

 • Psycho-educatie voor zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen met AD(H)D en ouders van kinderen met AD(H)D
  In deze individuele behandeling zal er uitleg gegeven worden over wat AD(H)D precies is, waarbij alle fabeltjes hieromtrent ontmaskerd zullen worden. Vervolgens zal geleerd worden hoe om te gaan met de negatieve kanten van AD(H)D en hoe de positieve kanten van AD(H)D te versterken.
 • Visualiseren en geheugentechnieken voor jeugdigen en volwassenen met AD(H)D
  Eén van de sterke punten van mensen met AD(H)D is dat zij ontzettend goed in staat zijn informatie visueel op te slaan. Het onderwijssysteem houdt hier echter geen rekening mee, met als gevolg faalervaringen ten aanzien van leren en het (schoolse) presteren. Tijdens deze behandeling leren jeugdigen en volwassenen met AD(H)D gebruik te maken van hun sterke kanten met als gevolg dat de negatieve kanten van de aandacht en concentratieproblemen (zoals vergeetachtigheid) en impulsiviteit naar de achtergrond verdwijnen.
 • Verminderen van overprikkeling voor jeugdigen en volwassenen met AD(H)D
  In deze individuele behandeling wordt vooral gefocust op het verminderen van de overprikkeling waardoor de klachten van overbelasting (onder andere innerlijke onrust en gejaagdheid, lichamelijke klachten, slaapproblemen en emotionele problemen zoals boze buien en huilbuien) naar de achtergrond verdwijnen. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van enkele aspecten uit de cognitieve gedragstherapie.
 • Ouderbegeleiding voor ouders van kinderen met AD(H)D
  Ouders kunnen tegen verschillende zaken aanlopen in de opvoeding van hun kind met AD(H)D, waarbij het de vraag is welk gedrag bij de AD(H)D past en wat gewoon kind/puber gedrag is. Het kan noodzakelijk zijn dit verschil te achterhalen, omdat dit andere oplossingen vereist. Tijdens de ouderbegeleiding wordt hier uitgebreid op ingegaan en worden met ouders de situaties waar tegen aan gelopen worden stap voor stap aangepakt.