Nieuws

Resultaten tussentijds Cliënttevredenheidsonderzoek 2022

Jongeren (tussen de 12 en 18) – Waarderen Vink Psychologisch Centrum met een 8.
Ouders van jeugdigen (0 t/m 18) – Waarderen Vink Psychologisch Centrum met een 8,3.
Volwassenen – Waarderen Vink Psychologisch Centrum met een 9,5.

 

Naar voren is gekomen dat onze professionals hoog scoren op de bejegening, informatievoorziening en uitvoering behandeling.

 

Vanzelfsprekend kwamen er ook verbeterpunten aan het licht. Vink Psychologisch Centrum pakt deze verbeterpunten op om de zorgverlening nog beter te laten aansluiten op de zorgvraag.