Sociaal - emotioneel onderzoek

Persoonlijkheidsonderzoek

Een sociaal-emotioneel onderzoek kan de sociale vaardigheden en emotionele toestand van een persoon in kaart brengen. Bij kinderen onder de 18 jaar wordt dit onderzoek een sociaal-emotioneel onderzoek genoemd en wordt er de ouders en leerkracht altijd gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Bij volwassenen wordt er gesproken over een persoonlijkheidsonderzoek. Wat er precies onderzocht kan worden bij dit onderzoek is afhankelijk van de leeftijd van de persoon die onderzocht wordt.   Bij kinderen in de basisschoolleeftijd geeft het onderzoek uitsluitsel over de stemming, zelfwaardering, het temperament, probleeminzicht, aandacht en concentratie, sociale vaardigheden, doorzettingsvermogen en eventuele aanwezige (faal of sociale) angsten.   Bij adolescenten geeft het onderzoek uitsluitsel over de stemming, zelfwaardering, (beginnende) persoonlijkheidsopbouw, aandacht en concentratie, impulsiviteit, behoefte aan spanning en sensatie, sociale vaardigheden, doorzettingsvermogen, zelfinzicht en aanwezige coping mechanismen.   Bij volwassenen zegt het persoonlijkheidsonderzoek iets over de sterkten en zwakten in de persoonlijkheid (zowel temperament als karakter) van de onderzochte persoon en geeft het uitsluitsel over de stemming, zelfwaardering, lijdensdruk, balans draaglast en draagkracht, mate van assertiviteit, aanwezige coping mechanismen en mate van emotionele stabiliteit. Indien er een vermoeden is van een persoonlijkheidsstoornis wordt er ook gekozen voor dit onderzoek.