Sociaal - emotioneel onderzoek

Persoonlijkheidsonderzoek

Een sociaal-emotioneel onderzoek kan de sociale vaardigheden en emotionele toestand van een persoon in kaart brengen. Bij kinderen onder de 18 jaar wordt dit onderzoek een sociaal-emotioneel onderzoek genoemd en wordt er de ouders en leerkracht altijd gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Bij kinderen in de basisschoolleeftijd geeft het onderzoek uitsluitsel over de stemming, zelfwaardering, het temperament, probleeminzicht, aandacht en concentratie, sociale vaardigheden, doorzettingsvermogen en eventuele aanwezige (faal of sociale) angsten. Bij adolescenten geeft het onderzoek uitsluitsel over de stemming, zelfwaardering, (beginnende) persoonlijkheidsopbouw, aandacht en concentratie, impulsiviteit, behoefte aan spanning en sensatie, sociale vaardigheden, doorzettingsvermogen, zelfinzicht en aanwezige coping mechanismen. Indien er een vermoeden is van een persoonlijkheidsstoornis wordt er ook gekozen voor dit onderzoek.