Intelligentieonderzoek

IQ onderzoek voor alle leeftijden

Een intelligentieonderzoek brengt de cognitieve capaciteiten van u of uw kind in kaart. Uit de resultaten blijkt een algemene intelligentiescore, maar tevens brengt het de sterke en zwakke punten van het intelligentieprofiel in kaart.

 

Daarnaast is een intelligentieonderzoek een prima instrument om te observeren hoe u of uw kind het doet ten aanzien van verschillende vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan sociale vaardigheden, aandacht en concentratie, taakopvatting, werkhouding, prestatie, motivatie, frustratietolerantie, faalangst en doorzettingsvermogen. Mochten er naar aanleiding van deze observaties belemmeringen naar voren komen ten aanzien van het leren en (schoolse) presteren, dan zal hieromtrent een advies voor behandeling gegeven worden.

 

Er zijn verschillende intelligentie instrumenten op de markt. Vink Psychologisch Centrum maakt gebruik van de meest betrouwbare intelligentietesten, namelijk de Wechsler testen. Deze testen mogen uitsluitend door psychologen of orthopedagogen afgenomen worden. Het betreft hier de volgende intelligentietesten:

 

– De WPPSI-III-NL voor kinderen in de leeftijd van 2,5 – 8 jaar
– De WISC-III-NL of WISC-V-NL voor kinderen in de leeftijd van 6 – 17 jaar
– De WAIS-IV-NL voor (jong) volwassenen in de leeftijd van 16 – 88 jaar