• Snel een kwalitatief goed onderzoek

Angsten

Behandeling van Angststoornissen

 

Angststoornissen zijn één van de meest voorkomende psychiatrische diagnoses, het percentage ligt ongeveer rond de 5-8%. Hiervan komen de specifieke fobie (angst voor één specifiek iets) en de sociale fobie (angst voor afkeuring, veroordeling en kritiek van anderen) het meest frequent voor, maar ook de gegeneraliseerde angststoornis (angst en paniek voor vrijwel van alles) wordt in de praktijk veel gezien. Verder vallen de paniekaanval, de obsessief compulsieve stoornis (ook wel dwangstoornis genoemd), de post-traumatische stress stoornis, agorafobie (ook wel pleinvrees genoemd) en de hypochondrie (angst voor lichamelijke ziekten) onder angststoornissen. Faalangsten worden onder de sociale fobie geschaard.

 

Angststoornissen worden voornamelijk behandeld middels inzet van cognitieve gedragstherapie. Dit is één van de meest succesvolle therapieën op dit gebied en is werkzaam bij zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen met een angststoornis. Voor zover mogelijk wordt het systeem (bijvoorbeeld de ouders of de partner) bij de behandeling betrokken. Bij VINK Psychologisch Centrum werken geregistreerde cognitief gedragstherapeuten.

 

Het uitgangspunt van cognitieve gedragstherapie bij angsten is dat angsten voornamelijk veroorzaakt worden door gedachten in het hoofd en in stand gehouden worden door inadequaat, veelal vermijdend, gedrag, waardoor men in een negatieve vicieuze cirkel terecht komt. Tijdens de behandeling wordt geleerd om zowel de gedachten als het gedrag aan te pakken en te veranderen. Dit gebeurd in kleine, overzichtelijke stappen waarbij verschillende technieken gebruikt zullen worden.

 

VINK Psychologisch Centrum biedt de volgende behandelingen aan bij angststoornissen:

 

  • Individuele behandeling van zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen met een angststoornis
    Behandeling van een angststoornis is een individuele behandeling. Indien mogelijk zal gebruik worden gemaakt van het opgeven van thuisopdrachten. Bij kinderen geldt dat de ouders aan het einde van de sessie ingelicht zullen worden over wat er die sessie besproken is.
  • Systeembegeleiding bij angststoornissen gekoppeld aan een individuele behandeling
    Omdat het systeem (de omgeving) een grote plaats in neemt als het gaat om het in stand houden van een angststoornis, is het noodzakelijk deze te betrekken bij de individuele behandeling. In het geval van kinderen en jeugdigen worden ouders regelmatig afzonderlijk gezien. Bij volwassenen met een angststoornis zal gevraagd worden of de partner incidenteel meekomt.