• Snel een kwalitatief goed onderzoek

Autisme

Behandeling van een Pervasieve Ontwikkelingsstroornis

 

Autisme is de (foutieve) term die gebruikt wordt voor alle stoornissen die binnen het autisme spectrum vallen, zoals Kernautisme, Stoornis van Rett, Stoornis van Asperger, CDD en PDD-NOS. In het Engels wordt hier de term ‘Pervasive Development Disorders’ (PDD) voor gebruikt. Alle PDD diagnoses zijn neurologische aandoeningen die bij ongeveer 1% van de kinderen, jeugdigen en volwassenen voorkomen en voornamelijk gekenmerkt worden door een gebrek in de sociale wederkerigheid en interactie (onder andere een matig inlevingsvermogen, beperkte (non)verbale communicatie en moeite met het herkennen en uiten van emoties). De problemen die als gevolg hiervan ondervonden worden hangen af van de leeftijd, het geslacht, de omgeving, het karakter, de levensfase en de intelligentie van degene met PDD en kunnen dus fors wisselen per persoon en over tijd.

 

Een groot deel van de problemen rondom PDD wordt veroorzaakt door een gebrek aan kennis en inzicht met als gevolg onbegrip bij de omgeving van mensen PDD. Behandeling gericht op het leren adequaat af te stemmen op elkaar kan dan uitkomst bieden.

 

VINK Psychologisch Centrum biedt de volgende behandelingen aan bij PDD:

 

 • Psycho-educatie voor zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen met PDD en ouders van kinderen met PDD
  In deze individuele behandeling zal er uitleg gegeven worden over wat PDD precies is en hoe dit werkt in de hersenen. Vervolgens zal geleerd worden hoe om te gaan c.q. rekening te houden met de negatieve kanten van PDD en hoe de positieve kanten van PDD te versterken.
 • PDD cursus voor ouders van kinderen met PDD
  Zie voor uitleg van deze cursus onder ‘cursussen’.
 • Verbeteren van de sociale vaardigheden voor kinderen, jeugdigen & volwassenen met PDD
  In deze individuele behandeling wordt vooral gefocust op het aanleren van de benodigde sociale vaardigheden, met als doel het verbeteren van de sociale wederkerigheid waardoor het contact met anderen gemakkelijker verloopt. Hierbij wordt per individu gekeken wat nodig is en waar de behoeften liggen.
 • Ouderbegeleiding voor ouders van kinderen met PDD
  Ouders kunnen tegen verschillende zaken aanlopen met hun kind met PDD, waarbij het de vraag is welk gedrag bij de PDD past en wat gewoon kind/puber gedrag is. Het kan noodzakelijk zijn dit verschil te achterhalen, omdat dit andere oplossingen vereist. Tijdens de ouderbegeleiding wordt hier uitgebreid op ingegaan en worden met ouders de situaties waar tegen aan gelopen worden stap voor stap aangepakt.