• Snel een kwalitatief goed onderzoek

Depressie

Behandeling van Stemmingsstoornissen

 

Onder stemmingsstoornissen vallen diverse diagnoses, zoals dysthymie (lichte vorm van depressie), de bipolaire stoornis (ook wel manisch-depressiviteit genoemd) en de depressie. Het percentage stemmingsstoornissen ligt ongeveer rond de 3% en begint meestal rond de pubertijd / adolescentie, echter zijn er ook kinderen die hiermee te kampen hebben. Hoewel stemmingsstoornissen minder frequent voorkomen dan angststoornissen, is de lijdensdruk vaak hoger.

 

Stemmingsstoornissen worden voornamelijk behandeld middels cognitieve gedragstherapie. Dit is één van de meest succesvolle therapieën op dit gebied en is werkzaam bij zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen met een stemmingsstoornissen. Voor zover mogelijk wordt het systeem (bijvoorbeeld de ouders of de partner) bij de behandeling betrokken. Bij VINK Psychologisch Centrum werken geregistreerde cognitief gedragstherapeuten.

 

Het uitgangspunt van cognitieve gedragstherapie bij depressie is dat de negatieve stemming voornamelijk veroorzaakt wordt door gedachten in het hoofd en in stand wordt gehouden door inadequaat, veelal passief en teruggetrokken, gedrag, waardoor men in een negatieve vicieuze cirkel terecht komt. Tijdens de behandeling wordt geleerd om zowel de gedachten als het gedrag aan te pakken om uit deze cirkel te kunnen komen. Dit gebeurd in kleine, overzichtelijke stappen waarbij verschillende technieken gebruikt zullen worden.

 

VINK Psychologisch Centrum biedt de volgende behandelingen aan bij stemmingsstoornissen:

 

  • Individuele behandeling van zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen met een stemmingsstoornis
    Behandeling van een stemmingsstoornis is een individuele behandeling. Indien mogelijk zal gebruik worden gemaakt van het opgeven van thuisopdrachten. Bij kinderen geldt dat de ouders aan het einde van de sessie ingelicht zullen worden over wat er die sessie besproken is.
  • Systeembegeleiding bij stemmingsstoornissen gekoppeld aan een individuele behandeling
    Omdat het systeem (de omgeving) een grote plaats inneemt als het gaat om het in stand houden van een stemmingsstoornis, is het noodzakelijk deze te betrekken bij de individuele behandeling. In het geval van kinderen en jeugdigen worden ouders regelmatig afzonderlijk gezien. Bij volwassenen met een stemmingsstoornis zal gevraagd worden of de partner incidenteel meekomt.