• Snel een kwalitatief goed onderzoek

Gedragsproblemen

Behandeling van Gedragsproblemen

 

Gedragsproblemen is een overkoepelende term voor ongewenst gedrag van kinderen, jeugdigen en volwassenen dat vooral voor de omgeving storend is. Denk bijvoorbeeld aan drift- en woedeaanvallen, niet luisteren, constant de discussie aangaan, agressief gedrag en delinquent gedrag. Er zijn een tweetal psychiatrische diagnoses die onder gedragsproblemen vallen, namelijk de Oppositioneel Opstandige Gedragsstoornis (ODD) en de Gedragsstoornis (CD).

 

In de praktijk komt het echter vaker voor dat er niet zozeer sprake is van een psychiatrische diagnose maar dat de gedragsproblemen gerelateerd zijn aan interactie-, relatie- en opvoedproblemen. Gelukkig maar, omdat dit beter aan te pakken is middels therapie.

 

VINK Psychologisch Centrum biedt de volgende behandelingen aan bij gedragsproblemen:

 

  • Individuele behandeling van zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen met gedragsproblemen
    Tijdens de individuele behandeling van gedragsproblemen wordt gericht op het leren op een positieve manier communiceren met de omgeving en het verminderen c.q. leren omgaan met frustratie en boosheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van (aspecten van) de cognitieve gedragstherapie.
  • Systeembehandeling bij gedragsproblemen
    Omdat gedragsproblemen voornamelijk storend zijn voor de omgeving (en niet zozeer voor de desbetreffende persoon zelf) is individuele behandeling niet altijd effectief. In dit geval wordt gekozen voor systeembehandeling, waarbij het hele systeem rond de persoon met de gedragsproblemen betrokken wordt. Denk bijvoorbeeld aan ouders, partners en andere familieleden. Systeembehandeling is gericht op het verbeteren van de communicatie tussen de gezinsleden, herstellen van de hiërarchie en verminderen van de conflicten en boze buien.
  • Mediatietherapie voor ouders van kinderen met gedragsproblemen
    Bij kinderen onder de twaalf jaar met gedragsproblemen is mediatietherapie de meest effectieve behandeling. Bij deze therapie worden ouders voor ouderbegeleiding gezien gericht op het leren aanpakken van het negatieve storende gedrag van hun kind door middel van inzet van diverse pedagogische adviezen. Stap voor stap wordt het negatieve gedrag waar ouders tegenaan lopen aangepakt.