Kwaliteitsbeleid

VINK Psychologisch Centrum is ISO 9001 gecertificeerd sinds 2020. ISO 9001 is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Met de ISO certificatie wordt aangetoond dat VINK Psychologisch Centrum voldoet aan de eisen van opdrachtgevers en toezichthouders. De ISO 9001 certificering bestaat uit een driejarige cyclus van jaarlijkse audits waarbij een onafhankelijke partij vaststelt of VINK Psychologisch Centrum aan de eisen in de norm voldoet.

Het doel van het kwaliteitsbeleid van VINK Psychologisch Centrum is het bereiken en behouden van tevreden cliënten. Dit willen wij bereiken door betrokkenheid en persoonlijke benadering voor kinderen, jongeren en volwassenen voor zowel diagnostisch onderzoek als diverse vormen van behandeling.

De kwaliteit van de zorg wordt gewaarborgd door gekwalificeerde en betrokken werknemers, waarbij constant wordt nagegaan wat nog verbeterd kan worden. Het kwaliteitsbeleid wordt o.a. gerealiseerd door:

  • Voortdurende aandacht voor cliëntgericht denken en handelen;
  • Het op peil houden van de kennis en motivatie van medewerkers door overleg, opleiding training, intervisie en werkbegeleiding;
  • Implementatie op kwaliteitsverbetering gerichte instrumenten; in- en externe audits, meldsystemen, tevredenheidsonderzoeken, communicatie- en overlegstructuren en door te werken aan de voor 2022 opgestelde jaardoelen via de jaarplanning.