• Snel een kwalitatief goed onderzoek

Missie & Visie

VINK Psychologisch Centrum

Een psychiatrische stoornis wekt vanuit zichzelf negatieve associaties op. In de meeste behandelingen van psychiatrische stoornissen wordt dan ook veelal gefocust op het ‘leren omgaan met de beperking of stoornis’. Te weinig wordt er gericht op het leren inzien van de positieve kanten die een ‘beperking’ met zich meebrengt, iets wat bij VINK psychologisch centrum hoog in het vaandel staat. Daar komt bij dat tijdens veel behandelingen veelal achteraf ingegrepen wordt, terwijl juist preventief (van te voren) handelen maakt dat problemen voorkomen kunnen worden.

 

VINK Psychologisch Centrum heeft als doel de cliënt weer vrij te laten zijn. Vrij van alle stigma’s die een psychiatrische beperking met zich mee brengt, vrij van een negatief zelfbeeld, vrij van problemen en vrij van veroordeling met als uiteindelijk doel: vrij van de hulpverlening en weer prima zelfstandig kunnen functioneren!

 

VINK Psychologisch Centrum werkt vanuit de visie op therapie dat cliënten de stap richting hulp nemen om verandering te bewerkstelligen. Veel mensen komen in kader van verandering van gevoelens (bijvoorbeeld te snel boos zijn of teveel angstig voelen), verandering van gedrag bij zichzelf (beter plannen en organiseren, minder eten en meer sporten, etc.) of verandering van gedrag van de kinderen (meer invloed hierop uit kunnen oefenen). De gewenste verandering komt niet vanzelf, maar is vaak hard werken en gebeurt tussen de therapiesessies door. Meestal worden er thuisopdrachten gegeven. De therapeut legt uit, geeft inzicht, zoekt naar de situatie waarin verandering het gemakkelijkste gaat en stimuleert om vol te houden als het moeilijk is. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van humor, relativeren en nuanceren.